Hestehøjvej

Postnummer: 9632
Samlet areal: 2.500
Kvadratmeterpris fra: 40
Benyttelsesgrad: 33%
Ledig
Solgt
Kommende byggegrunde
Mindstepris: 40 kr. pr. m² . Herudover skal køber betale 64 kr. pr. m² som godtgørelse for Kommunens udgift til kloaktilslutningsbidrag. Begge beløb tillægges moms.
Ud over salgsprisen skal køber betale diverse tilslutningsafgifter til el, vand og varme samt tinglysningsafgift til skøde.

Beliggenhed og størrelse: Grunden er beliggende i Bjerregrav og kan ikke udstykkes. Der er en kirkebyggelinje, som kræver dispensation fra naturbeskyttelseslovens § 19 at bygge højere end 8½ m.

Anvendelse: Områdets anvendelse fastlægges til erhvervsformål og kan kun anvendes til lettere industri- og værkstedsvirksomhed, samt mindre lagervirksomhed. der må opføres én bolig i tilknytning til virksomheden.

Byggemodning: Vejene er anlagt uden udgift for køber. Arealet er ikke frigivet af Museet.

Bebyggelsesprocent: 33 %

Gældende lokalplan/byplanvedtægt: Lokalplan nr.3.1.6 - for landsbyen Bjerregrav.

Elforsyning: Området bliver forsynet med el af Eniig. Tilslutningsbidrag indbetales direkte dertil.

Vandforsyning: Området bliver forsynet med vand af Bjerregrav Vandværk. Tilslutningsbidrag indbetales direkte dertil.

Varmeforsyning: Området bliver forsynet med naturgas. Tilslutningsbidrag m.v. afregnes direkte til HMN Gasnet.