Haandværkervej

Postnummer: 9620
Samlet areal: 15.000

Ledig
Solgt
Kommende byggegrunde

Mindstepris: 40 kr. pr. m² . Herudover skal køber betale 62 kr. pr. m² som godtgørelse for Kommunens udgift til kloaktilslutningsbidrag. Begge beløb tillægges moms.
Ud over salgsprisen skal køber betale diverse tilslutningsafgifter til el, vand og varme samt tinglysningsafgift til skøde.

Beliggenhed og størrelse: Området er beliggende på Håndværkervej i Hvam.

Anvendelse: Områdets anvendelse fastlægges til mindre erhvervsvirksomheder så som lokal håndværks- og værkstedsvirksomhed samt handelsvirksomhed og mindre entreprenør- og oplagsvirksomhed. Der må opføres én bolig i tilknytning til virksomheden. Grundenes må ikke udstykkes mindre end 1.200 m² eller større end 4.000 m².

Byggemodning: Vejene er anlagt uden udgift for køber.

Bebyggelsesprocent:  40%

Gældende lokalplan/byplanvedtægt: Lokalplan nr. 41.01.01 - Landzonelokalplan for Hvam Stadionsby..

Elforsyning: Området bliver forsynet med el af Eniig. Tilslutningsbidrag indbetales direkte dertil.

Vandforsyning: Området bliver forsynet med vand af Hvam Vandværk. Tilslutningsbidrag indbetales direkte dertil.

Varmeforsyning: Området bliver forsynet med varme fra Hvam-Gl. Hvam Kraftvarmeværk Tilslutningsbidrag m.v. afregnes direkte til AN Energi