Industrivej

Postnummer: 9500
Samlet areal: 10.200
Kvadratmeterpris fra: 40
Benyttelsesgrad: 40%
Ledig
Solgt
Kommende byggegrunde
Salgspris: 40 kr. pr. m² . Herudover skal betales 62 kr. pr. m² som godtgørelse for Kommunens udgift til kloaktilslutningsbidrag. Begge beløb tillægges moms.
Ud over salgsprisen skal køber betale diverse tilslutningsafgifter til el, vand og varme samt tinglysningsafgift til skøde.

  Beliggenhed og størrelse: Området er beliggende i Klejtrup. Grunde kan ikke udstykkes mindre end 2.000 m².
  Skårupvej 1 - ca. 2.000 m². Arealet er ikke frigivet af arkæologerne, hvorfor der må påregnes tid til prøvegravning.
  Industrivej 4 - ca. 4.500 m²
  Industrivej 9 - ca. 3.700 m²

  Anvendelse: Områdets anvendelse fastlægges til erhvervsformål og kan kun anvendes til lettere industri- og værkstedsvirksomhed samt mindre lagervirksomhed. Der må opføres én bolig i tilknytning til virksomheden.

  Byggemodning: Vejene er anlagt uden udgift for køber.

  Bebyggelsesprocent: 40%

  Gældende lokalplan/byplanvedtægt: Lokalplan nr. 42-2-10

  Elforsyning: Området bliver forsynet med el af Eniig. Tilslutningsbidrag indbetales direkte dertil.

  Vandforsyning: Området bliver forsynet med vand af Klejtrup Vandværk. Tilslutningsbidrag indbetales direkte dertil.

  Varmeforsyning: Området bliver forsynet med naturgas. Tilslutningsbidrag m.v. afregnes direkte til HMN Gasnet.