Gl. Færgevej

Postnummer: 8850
Samlet areal: 1.300
Kvadratmeterpris fra: 40
Benyttelsesgrad: 30%

 

Ledig
Solgt
Kommende byggegrunde

Salgspris: 40 kr. pr. m² . Herudover skal betales 62 kr. pr. m² som godtgørelse for Kommunens udgift til kloaktilslutningsbidrag. Begge beløb tillægges moms.
Ud over salgsprisen skal køber betale tilslutningsbidrag til el, vand og varme samt tinglysningsafgift til skøde.

Beliggenhed og størrelse:
Områdert er beliggende i den vestlige del af Sahl by.

Anvendelse:
Lettere industri, håndværks- og lagervirksomheder samt servicevirksomheder, der har tilknytning til den pågældende virksomhed. Der kan ikke udstykkes grunde mindre end 1.200 m². Det er tilladt at opføre 1 bolig i tilknytning til virksomheden.

Byggemodning: Vejene er anlagt uden udgift for køber som offentlige veje.

Bebyggelsesprocent: 30%

Lokalplan nr. E208/E207/F210-1/C206-2

Elforsyning: Området bliver forsynet med el af Eniig. Tilslutningsbidrag indbetales direkte dertil.

Vandforsyning: Området bliver forsynet med vand af Sahl Vandværk. Tilslutningsbidrag indbetales direkte dertil.

Varmeforsyning: Området bliver forsynet med naturgas. Tilslutningsbidrag m.v. afregnes direkte til HMN Gasnet.