Jørgens Alle 42

Postnummer: 8850
Samlet areal: 2200
Kvadratmeterpris fra: 120
Ledig
Solgt
Kommende byggegrunde

Salgspris: 120 kr. pr. m² . Ud over købesummen betales 62 kr. pr. m2 som godtgørelse af Kommunens udgift til betaling af kloaktilslutningsafgift. Begge beløb tillægges moms. Købesummen er inklusiv udgifter til landinspektør.
Ud over købesummen skal køber betale diverse tilslutningsafgifter til el, vand og varme samt tinglysningsafgift til skøde.

Den ledige grund er annonceret til salg den 3. december 2019 og skal herefter i mindst 14 dage være i offentligt udbud, hvilket betyder, at grunden ikke kan sælges eller reserveres i denne periode.

Købstilbud sendes på mail til nedenstående mailadresse, inden den nævnte frist. Grunden vil blive solgt til højestbydende. 

koebstilbud@viborg.dk

Købstilbud skal være Trafik og Veje i hænde senest onsdag den 18. december 2019, kl. 10.00. Viborg Kommune er ikke forpligtet til at sælge til den udbudte pris. Købstilbud er fortrolige indtil der er underskrevet købsaftale. Det vil sige, at du ikke kan få oplyst hvor mange, der har sendt købstilbud ind samt hvor højt, der er budt.

Beliggenhed og størrelse: Grunden er beliggende i byzone i Bjerringbro. Grunden er ikke udstykket, hvorfor det nøjagtige areal ikke er kendt.

Anvendelse: Grunden må kun anvendes til tekniske anlæg, såsom energianlæg.