Håndværkervej

Postnummer: 8840
Samlet areal: 11.900
Kvadratmeterpris fra: 40
Benyttelsesgrad: 40%
Ledig
Solgt
Kommende byggegrunde

Salgspris: 40 kr. pr. m² . Herudover skal betales 62 kr. pr. m² som godtgørelse for Kommunens udgift til kloaktilslutningsbidrag. Begge beløb tillægges moms.
Ud over salgsprisen skal køber betale tilslutningsbidrag til el, vand og varme samt tinglysningsafgift til skøde.

Beliggenhed og størrelse: Området er beliggende i byzone i Rødkærsbros sydlige bydel ved Kjellerupvej.

Anvendelse:
Delmoråde II - ca. 11000 m² på Håndværkervej - lettere industri, værksteds- og entreprenørvirksomhed, engros- og lagervirksomhed og lign. Der kan ikke udstykkes grunden mindre end 3.000 m². Det er tilladt at opføre bolig i tilknytning til virksomheden.

Byggemodning: Vejene er anlagt uden udgift for køber som offentlige veje. Færdiggørelsen af vejene med asfaltslidlag bliver udført efter byrådets nærmere bestemmelser, når parcellerne langs vejene er bebygget.

Bebyggelsesprocent: 40%

Lokalplan nr E116/E134/F117 - 1

Elforsyning: Området bliver forsynet med el af Eniig. Tilslutningsbidrag indbetales direkte dertil.

Vandforsyning: Området bliver forsynet med vand af Rødkærsbro Vandværk. Tilslutningsbidrag indbetales direkte dertil.

Varmeforsyning: Området er pålagt pligt til naturgas. Tilslutningsbidrag m.v. afregnes direkte til HMN Gasnet