Stadionvej

Postnummer: 8832
Samlet areal: 8700
Kvadratmeterpris fra: 40


Ledig
Solgt
Kommende byggegrunde

Salgspris: 40 kr. pr. m² . Herudover skal betales 62 kr. pr. m² som godtgørelse for Kommunens udgift til kloaktilslutningsbidrag. Begge beløb tillægges moms.
Ud over salgsprisen skal køber betale diverse tilslutningsafgifter til el, vand og varme samt tinglysningsafgift til skøde.

Beliggenhed og størrelse: Området er beliggende i Ulbjerg. Grunde kan ikke udstykkes mindre end 3.000 m².

Anvendelse: Områdets anvendelse fastlægges til erhvervsformål og kan kun anvendes til industri, større værksteds- og entreprenørvirksomhed, større lagervirksomhed og andre virksomheder, som ikke giver anledning til væsentlige gener i form af støj, lugt eller luftforurening.

Byggemodning: Vejene er anlagt uden udgift for køber.

Bebyggelsesprocent:  40 %

Lokalplan nr. 110

Elforsyning: 
Eniig - Tilslutningsbidrag indbetales direkte dertil.

Vandforsyning:
Skals Vandværk - Tilslutningsbidrag indbetales direkte dertil.

Varmeforsyning:
HMN Gasnet - Tilslutningsbidrag indbetales direkte dertil.