Industrivej

Postnummer: 8830
Samlet areal: 41.700
Kvadratmeterpris fra: 40
Benyttelsesgrad: 40%
Ledig
Solgt
Kommende byggegrunde

Salgspris: 40 kr. pr. m² . Herudover skal betales 62 kr. pr. m² som godtgørelse for Kommunens udgift til kloaktilslutningsbidrag. Begge beløb tillægges moms.
Ovenstående pris er:
inklusiv udstykningsomkostninger,
eksklusiv tilslutningsafgift til el, vand og varme samt tinglysningsafgift.

Beliggenhed og størrelse: Området er beliggende i den vestlige del af Ørum by. Grunde kan ikke udstykkes mindre end 2.500 m².

Bebyggelsesprocent: 40%

Anvendelse: Områdets anvendelse fastlægges til erhvervsformål og kan kun anvendes til mindre belastede virksomhedstyper. Der kan opføres én bolig i tilknytning til virksomheden.

Byggemodning: Vejene er anlagt uden udgift for køber som offentlige veje. Færdiggørelsen af vejene med asfaltslidlag bliver udført efter byrådets nærmere bestemmelser, når parcellerne langs vejene er bebygget.

Lokalplan nr. 65

Elforsyning: Området bliver forsynet med el af Eniig. Tilslutningsbidrag indbetales direkte dertil.

Vandforsyning: Området bliver forsynet med vand af Ørum Vandværk. Tilslutningsbidrag indbetales direkte dertil.

Varmeforsyning: Området er pålagt pligt til naturgas. Tilslutningsbidrag m.v. afregnes direkte til HMN Gasnet.