Vennershåbvej tillægsareal

Postnummer: 8800
Samlet areal: 10.600
Virksomhedsklasse: 4 - 7
Kvadratmeterpris fra: 167
Benyttelsesgrad: 50%
Ledig
Solgt
Kommende byggegrunde

Beliggenhed og størrelse: Arealet er beliggende vest for MR Autolager og er ved tillæg til lokalplan nr. 324 ændret fra grønt område til erhvervsformål.

Anvendelse: Områdets anvendelse er fastlagt til erhvervsformål og kan kun anvendes til tunge og særlig belastede virksomhedstyper indenfor miljøklasse 4-7.

Byggemodning: Vejene er anlagt uden udgift for køber som offentlige veje. Færdiggørelsen af vejene med asfaltslidlag bliver udført efter byrådets nærmere bestemmelser, når parcellerne langs vejene er bebygget.

Bebyggelsesprocent: 50%

Gældende lokalplan/byplanvedtægt: Lokalplan nr. 324 - et område til erhvervsformål ved Jegstrupvej Vest.

Salgspris: 167 kr. pr. m². inklusiv kloakbidrag, men eksklusiv moms.
Ovenstående pris er:
inklusiv udstykningsomkostninger,
eksklusiv tilslutningsafgift til el, vand og varme samt tinglysningsafgift.

Elforsyning: Området bliver forsynet med el af Energi Midt. Tilslutningsbidrag indbetales direkte dertil.

Vandforsyning: Området bliver forsynet med vand af Energi Viborg. Tilslutningsbidrag indbetales direkte dertil.

Varmeforsyning: Området er pålagt pligt til naturgas. Tilslutningsbidrag m.v. afregnes direkte til HMN Gasnet.