Mariendalsvej

Postnummer: 8800
Samlet areal: 30000
Virksomhedsklasse: 3 - 5
Kvadratmeterpris fra: 170
Benyttelsesgrad: 50%

Ledig
Solgt
Kommende byggegrunde
Beliggenhed og størrelse: Området er beliggende i byzone i Viborgs vestlige bydel mellem Struerbanen og Vestermarksvej. Grunde kan ikke udstykkes mindre end 3000 m².

Anvendelse: Områdets anvendelse må kun anvendes til erhvervsformål inden for miljøklasse 3-5 - så som industri og værksteder, lager- og servicevirksomheder, engroshandel, entreprenør- og oplagsvirksomhed m.v. med tilhørende administration samt køreteknisk anlæg syd for Mariendalsvej.

Byggemodning: Vejene er anlagt uden udgift for køber som offentlige veje. Færdiggørelsen af vejene med asfaltslidlag bliver udført efter byrådets nærmere bestemmelser, når parcellerne langs vejene er bebygget.

Bebyggelsesprocent: 50%

Gældende lokalplan/byplanvedtægt: Lokalplan 227 - for et erhvervsområde syd for Vestermarksvej.

Salgspris: 170 kr. pr. m². Herudover skal betales 62 kr. pr. m² som godtgørelse for Kommunens udgift til kloaktilslutningsbidrag. Begge beløb tillægges moms.
Ovenstående pris er:
inklusiv udstykningsomkostninger,
eksklusiv tilslutningsafgift til el, vand og varme samt tinglysningsafgift.

Elforsyning: Området bliver forsynet med el af Energi Midt. Tilslutningsbidrag indbetales direkte dertil.

Vandforsyning: Området bliver forsynet med vand af Energi Viborg. Tilslutningsbidrag indbetales direkte dertil.

Varmeforsyning: Området er pålagt pligt til naturgas. Tilslutningsbidrag m.v. afregnes direkte til HMN Gasnet.