Industrivej 31

Postnummer: 8800
Samlet areal: 6.000
Virksomhedsklasse: 1 - 2
Kvadratmeterpris fra: 370
Benyttelsesgrad: 50%
Ledig
Solgt
Kommende byggegrunde

Størrelse og mindstepris:
Indistrivej 31: 6.222 m² - 370 kr. pr. m².
Herudover skal betales 62 kr. pr. m² som godtgørelse for Kommunens udgift til kloaktilslutningsbidrag.
Begge beløb tillægges moms.
Ovenstående priser er:
inklusiv udstykningsomkostninger,
eksklusiv tilslutningsafgift til el, vand og varme samt tinglysningsafgift.

Anvendelse:
Grunden må kun anvendes til administrative erhverv inden for miljøklasse 1-2.

Vejforhold: Der er vejadgang fra Industrivej, som er udlagt som offentlig vej.

Særlige forhold: Grunden sælges med fast belægning, 2 store ramper og det omkransende trådhegn. Eventuel fjernelse er sælger uvedkommende. 

Bebyggelsesprocent: 50%

Lokalplan nr. 363 - Erhvervsområde og grønt område ved Agerlandsvej og Ndr. Ringvej i Viborg

Elforsyning: Området bliver forsynet med el af Energi Viborg. Tilslutningsafgift indbetales direkte hertil.

Vandforsyning: Området bliver forsynet med vand af Viborg Vand. Tilslutningsafgift indbetales direkte hertil.

Varmeforsyning: Området bliver forsynet med naturgas. Tilslutningsafgift skal indbetales direkte til HMN Gasnet.