Tørveskæret

Postnummer: 8800
Samlet areal: 8300
Kvadratmeterpris fra: 40
Benyttelsesgrad: 50%

Ledig
Solgt
Kommende byggegrunde
Salgspris:
Tørveskæret 21 - ca. 8.300 m²: 40 kr. pr. m². Herudover skal betales 64 kr. pr. m² som godtgørelse for Kommunens udgift til kloaktilslutningsbidrag. Begge beløb tillægges moms. Ud over salgsprisen skal køber betale diverse tilslutningsafgifter til el, vand og varme samt tinglysningsafgift til skøde. 

Beliggenhed og størrelse: Området er beliggende i Sparkær. Grunde kan ikke udstykkes mindre end 1.500 m².

Anvendelse: Områdets anvendelse fastlægges til erhvervsformål og kan kun anvendes til lettere industri, værksteds- og lagervirksomhed.

Byggemodning: Vejene er anlagt uden udgift for køber delvis som private fællesveje og som offentlige veje. Tørveskæret 21 er ikke frigivet af arkæologerne, hvorfor der må påregnes tid til prøvegravning.

Bebyggelsesprocent: 50%

Gældende lokalplan/byplanvedtægt: Lokalplan 17 - del område 14 i Sparkær.

Elforsyning: Området bliver forsynet med el af Eniig. Tilslutningsbidrag indbetales direkte dertil.

Vandforsyning: Området bliver forsynet med vand af Sparkær Vandværk. Tilslutningsbidrag indbetales direkte dertil.

Varmeforsyning: Området er pålagt pligt til naturgas. Tilslutningsbidrag m.v. afregnes direkte til HMN Gasnet.