Jernvej

Postnummer: 8800
Samlet areal: 19.600
Kvadratmeterpris fra: 40
Benyttelsesgrad: 40%
Ledig
Solgt
Kommende byggegrunde
Salgspris:
Jernvej - ca. 16.500 m²: 40 kr. pr. m² . Herudover skal betales 62 kr. pr. m² som godtgørelse for Kommunens udgift til kloaktilslutningsbidrag. Begge beløb tillægges moms.Ud over salgsprisen skal køber betale diverse tilslutningsafgifter til el, vand og varme samt tinglysningsafgift til skøde.
Jernvej - ca. 3.100 m²: 40 kr. pr. m² inkl. tilslutningsbidrag til vand. Herudover skal betales 62 kr. pr. m² som godtgørelse for Kommunens udgift til kloaktilslutningsbidrag. Begge beløb tillægges moms. Ud over salgsprisen skal køber betale tilslutningsafgifter til el og varme samt tinglysningsafgift til skøde.

Beliggenhed og størrelse: Området er beliggende i Mønsted. Grunde kan ikke udstykkes mindre end 1.500 m².

Anvendelse: Områdets anvendelse fastlægges til erhvervsformål og kan kun anvendes til:
Jernvej, ca. 3.100 m² - lettere industri- og lagervirksomhed
Jernvej, ca. 16.500 m² - industri- og værkstedsvirksomhed, engroshandel og lagervirksomhed.

Byggemodning: Vejene er anlagt uden udgift for køber som offentlige veje.

Bebyggelsesprocent: 40%

Gældende lokalplan/byplanvedtægt: Lokalplan nr. 08.E.01.03 - et område til erhvervsformål ved Jegstrupvej Vest.

Elforsyning: Området bliver forsynet med el af Eniig. Tilslutningsbidrag indbetales direkte dertil.

Vandforsyning: Området bliver forsynet med vand af Mønsted Vandværk. Tilslutningsbidrag indbetales direkte dertil.

Varmeforsyning: Området er pålagt pligt til naturgas. Tilslutningsbidrag m.v. afregnes direkte til HMN Gasnet.