Buen

Postnummer: 7800
Samlet areal: 15.000

Ledig
Solgt
Kommende byggegrunde
Salgspris: 40 kr. pr. m² . Herudover skal betales 62 kr. pr. m² som godtgørelse for Kommunens udgift til kloaktilslutningsbidrag. Begge beløb tillægges moms.
Ud over salgsprisen skal køber betale diverse tilslutningsafgifter til el, vand og varme samt tinglysningsafgift til skøde.

Beliggenhed og størrelse: Området er beliggende i Vridsted. Grunde kan ikke udstykkes mindre end 1.500 m² og større end 4.000 m².

Anvendelse: Områdets anvendelse fastlægges til erhvervsformål og kan kun anvendes til lettere industri, lager- og værkstedsvirksomhed, herunder service og forretningsvirksomhed. Der kan opføres én bolig i tilknytning til virksomheden.

Byggemodning: Vejen - Buen - er anlagt uden udgift for køber som privat fællesvej. Arealet på nordsiden af Buen er ikke frigivet af arkæologerne, hvorfor der må påregnes tid til prøvegravning.

Bebyggelsesprocent: 50%

Gældende lokalplan/byplanvedtægt: Lokalplan nr. 7E.01.02 - Lokalt erhvervsområde i Vridsted nord.

Elforsyning: Området bliver forsynet med el af Eniig. Tilslutningsbidrag indbetales direkte dertil.

Vandforsyning: Området bliver forsynet med vand af Kjeldbjerg Vandværk. Tilslutningsbidrag indbetales direkte dertil.

Varmeforsyning: Området er pålagt pligt til naturgas. Tilslutningsbidrag m.v. afregnes direkte til HMN Gasnet.