Strømmen

Postnummer: 7800
Samlet areal: 16.800
Kvadratmeterpris fra: 40
Benyttelsesgrad: 40%
Ledig
Solgt
Kommende byggegrunde
Salgspris: 40 kr. pr. m² . Herudover skal betales 62 kr. pr. m² som godtgørelse for Kommunens udgift til kloaktilslutningsbidrag. Begge beløb tillægges moms.
Ud over salgsprisen skal køber betale diverse tilslutningsafgifter til el, vand og varme samt tinglysningsafgift til skøde.

Beliggenhed og størrelse: Området er beliggende i Kjeldbjerg på hhv. Kjeldbjergvej og Strømmen. Det ligger i landzone, hvorfor det kræver landzonetilladelse at bygge m.m. Der skal derfor påregnes længere tid til byggesagsbehandling. 

Anvendelse: Områdets anvendelse fastlægges til erhvervsformål og kan kun anvendes til lettere industri, lager, udstilling og håndværksvirksomheder.

Byggemodning: Arealet er ikke frigivet af arkæologerne, hvorfor der må påregnes tid til prøvegravning.

Bebyggelsesprocent: 40%

Gældende lokalplan/byplanvedtægt: Lokalplan nr. 05.LA.01.03 - landzonelokalplan for Kjeldbjerg.

Elforsyning: Området bliver forsynet med el af Eniig. Tilslutningsbidrag indbetales direkte dertil.

Vandforsyning: Området bliver forsynet med vand af Kjeldbjerg Vandværk. Tilslutningsbidrag indbetales direkte dertil.

Varmeforsyning: Området er pålagt pligt til naturgas. Tilslutningsbidrag m.v. afregnes direkte til HMN Gasnet.