Industrivej

Postnummer: 7470
Samlet areal: 177.500
Kvadratmeterpris fra: 40

Ledig
Solgt
Kommende byggegrunde
Salgspris: 40 kr. pr. m² . Herudover skal betales 62 kr. pr. m² som godtgørelse for Kommunens udgift til kloaktilslutningsbidrag. Begge beløb tillægges moms.
Ud over salgsprisen skal køber betale diverse tilslutningsafgifter til el, vand og varme samt tinglysningsafgift til skøde.

Beliggenhed og størrelse: Området er beliggende i Karup. Grunde kan ikke udstykkes mindre end 2.000 m².

Anvendelse: Områdets anvendelse fastlægges til erhvervsformål og kan kun anvendes til industri-, lager- og værkstedsvirksomhed samt entreprenør- og oplagsvirksomhed.

Byggemodning: Vejene er anlagt uden udgift for køber som offentlige veje.

Bebyggelsesprocent: 50%

Gældende lokalplan/byplanvedtægt: Lokalplan nr. 1.30 - et industriområde ved Viborgvej i Karup.

Elforsyning: Området bliver forsynet med el af Eniig. Tilslutningsbidrag indbetales direkte dertil.

Vandforsyning: Området bliver forsynet med vand af Karup Vandværk. Tilslutningsbidrag indbetales direkte dertil.

Varmeforsyning: Området er pålagt pligt til naturgas. Tilslutningsbidrag m.v. afregnes direkte til HMN Gasnet.