Ændret anvendelse af bygninger

Ændret anvendelse eller benyttelse kan kræve byggetilladelse

Byggeloven
I byggelovens § 2 fremgår, at loven gælder for ændringer i benyttelse af bebyggelse. Disse ændringer skal være væsentlige i forhold til bestemmelser i loven. Eller være væsentlige i forhold til de i medfør af loven udfærdigede bestemmeler.
Det betyder bl.a. at ændring fra butik til restaurant kræver en byggetilladelse.
Hvis du er i tvivl, er du velkommen til at kontakte kommunen.

Etablering af ny butik eller ændring af butik
Hvis du vil etablere en ny butik eller ændre en butik, bør du altid kontakte kommunen. Hvis du er i tvivl, om din virksomhed er detailhandel, bør du ligeledes kontakte kommunen.
Der kan kun etableres butikker i overensstemmelse med gældende planlægning. Du kan læse mere om kommuneplanens rammer for detailhandel - se retningslinje 2.

Sidst opdateret: 21.09.2015