Byggeri og grunde

Byggearbejde

Nyheder

 • Boligområde i Viborg Vest

  Forslag til lokalplan nr. 494 - Boligområde vest for Møgeltoft, Viborg Vest

 • Boligområde i Bjerregrav

  Forslag til lokalplan nr. 515

 • Vedtaget planer

  Detailhandel og boligområde ved Solvænget i Frederiks - Lokalplan nr. 493 og kommuneplantillæg nr. 13
  Bolig- og centerområde ved Havrevænget i Frederiks - Tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 370

 • Centerformål i Bjerringbro

  Viborg Byråd påbegynder planlægningen for centerformål i Bjerringbro og opfordrer alle interesserede til at deltage i debatten og komme med forslag og idéer til planlægningen.

 • Ny dronefilm fra Arnbjerg

  Arnbjergs etape 2 ved Søndersøvej tager form – se ny dronefilm fra september 2018.

Se flere nyheder