Vejnavne og husnumre

vejnavneskilt

Her kan du læse mere om vejnavne- og nummerskilte

Vejnavneskilte

Vejnavneskilte opsættes og vedligeholdes af kommunen på både offentlige veje og private fællesvej.

Vejnavneskilte anbringes ved begyndelsen og ved enden af hver vej og på andre steder, hvor det af Viborg Kommune, Trafik og Veje skønnes nødvendigt af hensyn til orienteringen.

Alle grundejere må acceptere opsætning af vejnavneskilt på deres ejendom, hvis kommunen ønsker det. Hvor et skilt er anbragt på husmur eller i skel mod vej har grundejeren pligt til at sørge for, at der er frit udsyn til skiltet.

Nummerskilte

Det er ejeren af en ejendom, der har ansvaret for at opsætte synlige nummerskilte, der passer med den adresse, kommunen har fastsat og registreret.

Nummerskilte skal være placeret ved hovedindgangen og være letlæselige ude fra vejen.

Hvis nummerskiltet ikke kan ses fra offentlig vej, skal ejeren/ejerne selv sørge for supplere nummerskiltning fra offentlig vej og frem til ejendommen/ejendommene.

Ved flere ejendomme medtages det første og det sidste nummer på vejen.
Som udgangspunkt suppleres der ikke med vejnavn til sideveje – dette kan kun ske i særlige tilfælde – det er Trafik og Veje der afgør om det er et særligt tilfælde.

Tallene på nummerskiltet skal være enkle og mindst 85 mm høje. Der skal være god kontrast i farverne, så skiltet kan ses i tusmørke og dårligt vejr.

Sidst opdateret: 08.02.2019