Det tager kommunen sig af

Traktor med sneskovl

Kommunen rydder sne, salter og gruser på alle kommunale veje, cykelstier og parkeringspladser.
Først ryddes de største og vigtigste veje. Derefter ryddes de mindre veje, stier og parkeringspladser.


Det er muligt at følge snerydning og saltning på vintertrafik.dk

Sådan prioriteres vintertjenesten

 • Trafikveje holdes farbare hele døgnet.
 • Større lokalveje i byer, lokalveje på landet, busruter, større p-pladser og gågader tilstræbes holdt farbare kl. 06.00-22.00.
 • Lokalveje i byer og mindre lokalveje på landet tages til sidst, og kun indenfor normal arbejdstid.
 • Stier og fortove, hvor kommunen har forpligtigelsen, tilstræbes holdt farbare kl. 07.00-18.00.
 • Rekreative stier og turiststier i åbent land tages til sidst og kun indenfor normal arbejdstid.

Statsveje

 Vejdirektoratet foretager vintervedligeholdelse på statsvejene.

 • Veje der ryddes

  Veje

  Se hvilke veje kommunen rydder og salter

 • Stier og pladser der ryddes

  Stier og pladser

  Se hvilke stier og pladser kommunen rydder og salter

 • Fortove der ryddes

  Fortove

  Se hvilke fortove kommunen rydder og gruser

Sidst opdateret: 05.01.2018