Det skal grundejerne gøre

Sneskovl

Som grundejer, er du forpligtet til at søge information om, hvilke regler om snerydning og glatførebekæmpelse, der gælder for din vejtype.

Generelt gælder

Alle grundejere skal holde trapper til ejendommen fri for sne og gruse ved glat føre. Pladsen omkring brandhaner og installationer til trafikregulering skal til enhver tid holdes ryddet for sne.
Når sneplovene rydder sne på kørebanerne, kan det ikke undgås, at der dannes snevolde ved indkørsler, og at der skubbes sne ind på fortovet. Det er naturligvis generende for den, der lige har ryddet sne, men grundejeren har alligevel pligt til at fjerne sneen endnu engang.
Grundejernes forpligtigelser gælder i tidsrummet kl. 7.00-18.00.

Kommuneveje

 • I byer skal fortov og sti, der ligger i en ubrudt forlængelse af en adgang til ejendommen, ryddes for sne, og der skal glatførebekæmpes
 • Gågader skal holdes i en zone på to meter langs ejendommene eller til markeret sømkant.

Private fællesveje i byer

 • Færdselsarealet (kørebane, fortov og sti) rundt om ejendommen skal ryddes for sne og glatførebekæmpes snarest muligt, efter sneen er faldet eller det er blevet glat. Forpligtigelsen gælder kun for de veje og stier, som grundejeren har vejret til.

Gode råd

 • Hav en god sneskovl, kost og grus parat ved døren.
 • Følg med i vejrudsigten og grus før nattefrost og sne.
 • Ryd sne og grus helt fra vejen eller fortovet til din dør, din affaldsbeholder og postkasse.
 • Lav en gennemgang i snevolden ved vejen på en meter, så postbuddet, skraldemanden, hjemmehjælpere og andre kan færdes sikkert på din grund.
 • Læg sneen på den side af fortovet, der vender ud mod vejen eller i vejsiden udenfor cykelstien.
 • Brug ikke salt på betonfliser, da det ødelægger fliserne.
 • Veje der ryddes

  Veje

  Se hvilke veje kommunen rydder og salter

 • Stier og pladser der ryddes

  Stier og pladser

  Se hvilke stier og pladser kommunen rydder og salter

 • Fortove der ryddes

  Fortove

  Se hvilke fortove kommunen rydder og gruser

Sidst opdateret: 05.01.2018