Ændringer i skolebuskørsel

Traktor med sneslynge

På grund af vejret kan der komme ændringer i skolebuskørsel

Ændringer i skolebuskørsel på baggrund af svært fremkommelige veje pga. sne afgøres af vintervagten i Viborg Kommune. Dette sker ved, at vintervagten sender en e-mail og SMS ud til:

  • Radio Viborg
  • Radio Skive
  • Radio Midt/Vest
  • Radio ABC
  • P4 Midt & Vest
  • P4 Østjylland
  • Vognmænd (bus- og taxichauffører)
  • Skoler

I meddelelsen oplyses, hvor skolebuskørslen f.eks. bliver aflyst. Radiostationerne anmodes om at bringe denne information.

Vintervagten lægger også en meddelelse på Viborg Kommunes hjemmeside under "Nyt om skolebuskørsel". Forældre og skoleelever opfordres til at holde øje med denne side.

Aflysning af regionale busruter bliver foretaget af Midttrafik.

Tidlig morgen
Hvis vintervagten skønner, at vejene er ufremkommelige i morgentimerne, aflyses skolekørslen senest kl. 06:00 via ovennævnte e-mail og SMS. Der vil være undervisning og pasning af de elever, der når frem til skolerne medmindre andet oplyses på skolens hjemmeside.

Hvis skolebussen ikke er ankommet senest 15 min. efter normal ankomsttid, må eleven gerne gå hjem.

Dagtimer
Opstår der i løbet af dagen en situation, hvor der er fare for, at vejene lukker til, bliver vognmændene kaldt ud via e-mail og SMS fra vintervagten. Vognmændene sørger for, at skoleeleverne bliver kørt hjem hurtigst muligt. Skolerne sikrer dog, at eleverne i de små klasser ikke bliver sendt hjem til et tomt hus.

Sidst opdateret: 28.10.2016