Stillads, mobilkran, container og lignende

Opstilling af container

Når du har brug for at spærre del af vej eller sti skal du søge om tilladelse. Det kan f.eks. være til opstilling af container, stillads, skurvogn, byggematerialer eller lignende.

Når du har planlagt, hvor og hvordan materiellet skal opstilles, skal du udfylde en ansøgning på virk.dk. Dette skal ske senest en uge før, du ønsker at bruge arealet.

Eksempler

 • Borerig
 • Kran
 • Lastbil
 • Lift
 • Lukket container
 • Mandskabsmodul
 • Mobilkran
 • No-Dig anlæg
 • Relining anlæg
 • Skurvogn
 • Stillads/rulle stillads
 • Telt
 • Åben container
 • Andet

Godkendelse

Især cyklister og fodgængere skal kunne færdes sikkert. Derfor skal brug af arealet godkendes af vejmyndigheden, som er Kommunen eller Vejdirektoratet.

Sagsbehandlingstid

1 uge.

Afmærkning og skiltning

Du kan finde vejledning i hvordan afmærkning skiltning skal udføres i Lommebog for afmærkning af vejarbejder.
Sidst opdateret: 20.02.2018