Overkørsler

Overkørsel

Overkørsler til offentlige og private fællesveje i byområder må ikke anlægges eller udvides uden vejmyndighedens godkendelse.

Overkørsler på offentlige veje i by og på land, samt private fællesveje i byområder må ikke etableres eller ændres uden vejmyndighedens godkendelse.

Ansøgning sendes til trafikogveje@viborg.dk

Sagsbehandlingstid

1 - 2 uger.

Sidst opdateret: 11.06.2016