Vilkår og økonomi

Vilkår for kommerciel servicevejvisning

Jeg er bekendt med, at jeg som ansøger skal afholde udgifter til etablering af kommerciel servicevejvisning. Hvis der gives tilladelse sender Viborg Kommune en pris på etablering af skiltningen. Beløbet skal betales før skiltning bestilles og opsættes. Desuden skal ansøgeren betale et årligt driftsgebyr, som nu er på 500 kr. pr. skilt ekskl. moms (beløbet indeksreguleres).


Jeg er bekendt med, at såfremt der er - eller kommer - over 4 vejvisninger i et kryds, så vil vejvisningen udelukkende bestå af et symbol, uagtet at jeg oprindeligt fik opsat servicevejvisning med tekst.

Jeg er bekendt med, at såfremt der ikke findes et symbol, der kan bruges til at vejvise til min virksomhed, skal jeg betale for designet af et nyt symbol. Dette koster 2.000 kr.

Læs om kommerciel servicevejvisning

Ansøg om kommerciel servicevejvisning

Sidst opdateret: 14.08.2018