Klipning af beplantning

Hvis din ejendom ligger ud til offentlig veje/sti, skal du selv sørge for at holde beplantningen inden for dit private område

Skitse på beskæring

Offentlige veje 

Hvis du ejer en ejendom, der grænser ud mod en offentlig vej, skal du tage dig af beplantningen ud til det offentlige område. Du skal selv klippe og beskære din beplantning til skel, så den holdes inde på det private område.

Beplantning

Beskæringen skal foretages både foran og på bagsiden af huset. På den måde sikres det, at vej/sti kan benyttes i fuld bredde. På samme måde, skal beplantningen beskæres af hensyn til trafiksikkerheden, den generelle færdsel og vedligeholdelsen af vejarealet.

Skitsen herover viser, hvordan hække, træer og buske skal være klippet langs offentlige veje.

Private fællesveje

Beskæringen skal foretages, så veje og stier kan benyttes i fuld bredde.

Bestemmelser

Kommunen kan i henhold til "Lov om offentlige veje" og "Lov om private fællesveje i by" kræve ovennævnte klipning/beskæring udført.
Sidst opdateret: 02.03.2018