Gravearbejde

vejarbejde

Når du vil udføre gravearbejde i vejarealer, skal du indhente gravetilladelse

Hurtig elektronisk ansøgning og svar via Virk.dk

Hvis dit firma skal ansøge om gravetilladelser hos kommunen, skal det ske elektronisk, via Virk.dk

Virk.dk hjælper os så ansøgninger om gravetilladelser kan ekspederes på meget kort tid.

Du skal ansøge om at få lov til at grave

Før du begynder på et gravearbejde, skal du søge tilladelse hos Trafik og Veje. Det gælder for gravearbejde i vejarealer på offentlige veje samt private fællesveje i byzone. På den måde kan vi holde styr på, hvem, der graver hvor og hvorfor.

Gravearbejde uden tilladelse vil blive politianmeldt. 

Hvis gravearbejdet også omfatter ledningsarbejde så læs her.

Sagsbehandlingstid

Normalt 3 hverdage men ved partshøring 3 - 4 uger.

 

Hjælp til Virk.dk

Sidst opdateret: 06.11.2019