Varekørsel i Viborgs Gågader

Gågade

Læs her om regler for varedistribution i Viborgs gågader

Nye regler om vægtbegrænsning
I forbindelse med fornyelse af gågaderne i Viborg indføres nye regler om vægtbegrænsning. Ordningen gælder fra den 1. juli 2013.

Vægtbegrænsningen betyder, at der er kørselsforbud for køretøjer over 3,5 tons i totalvægt i følgende gågader:

  • Sct. Mathias Gade
  • Hjultorvet
  • St. Sct. Peder Stræde
  • Vestergade
  • Ll. Hjultorvgyde
  • St. Hjultorvgyde
  • St. Sct. Mikkels Gade

Specialkøretøjer - som udrykningskøretøjer og køretøjer til brug i forbindelse med ledningsbrud m.m. er undtaget fra forbuddet.

Hvorfor vægtbegrænsning?
Ordningen har til hensigt at forbedre miljø og sikkerhed i gågaderne. Særligt varedistribueringen, med relativt mange og store/tunge køretøjer, er en belastning for miljø og sikkerhed i gågaderne. Det er den, fordi der færdes mange fodgængere, de fysiske forhold kan være trange, samt at belægninger og gadeinventar er sårbare.

Teknisk Udvalg har derfor i december 2012 vedtaget en generel vægtbegrænsning på 3,5 tons tilladt totalvægt i forbindelse med varedistribuering m.m. i gågader i Viborg.

Sidst opdateret: 20.09.2015