Særlige tilladelser

Der kan gives særlig dispensation til kørsel i gågaderne

Dispensation

Hvis du har brug for at søge dispensation til kørsel på tider og steder, hvor det ikke er tilladt, skal du kontakte Trafik og Veje. Det samme gælder, hvis du vil søge dispensation i forhold til tilladte vægtgrænser. 

Kontakt

Viborg Kommune, Trafik & Veje
Prinsens Alle 5
Tlf.: 87 87 51 14 / 23 38 73 58

E-mail: trafikogveje@viborg.dk

Særlige tilladelser til lastbiler

Køretøjer eller transportere over 3,5 tons i totalvægt, som en gang i mellem eller i meget begrænset omfang har specielle ærinder i gågaderne, kan opnå tilladelse til det. Denne særlige tilladelse giver lov til at køre og standse på strækningerne: Sct. Mathias Gade, Hjultorvet, St. Sct. Peder Stræde, Vestergade, Ll. Hjultorvgyde, St. Hjultorvgyde og St. Sct. Mikkels Gade.
Det gælder for eksempel entreprenørkørsel i tilknytning med byggeri, flyttekøretøjer, pengetransporter, mobilkraner, specialindrettede køretøjer i form af f.eks. lastbiler med lifte og lignende.

Eventuelle tilladelser vil blive givet på betingelser, som skal sikre, at belægninger og inventar mv. ikke belastes unødigt.
Det tager 2-3 dage at behandle ansøgningen.

Særlige tilladelser til personbiler

Der kan udstedes tilladelser til kørsel med personbil i gågaderne. Dette er dog kun i forbindelse med kørsel til en ejendommens parkeringspladser i baggårde samt handicapkørsel.

Sagsbehandlingstid

2 - 3 hverdage.

Sidst opdateret: 11.06.2016