Gågader

Gågade

Der gælder særlige regler for kørsel i gågaderne

Generelt for kørsel i gågaderne gælder at:

  • Kørsel må kun ske med meget lav hastighed (under 10 km/t).
  • Hårde opbremsninger og igangsætninger, hvor dækkene river i belægningen skal undgås.
  • De kørende skal udvise særlig agtpågivenhed og hensynsfuldhed overfor gående.
  • Hvis en bil skal passere gående, skal føreren sikre sig, at disse personer er opmærksomme på bilen og har givet plads for passage, inden kørslen fortsættes.
  • De gående må dog ikke unødigt hindre de kørende i at komme frem.
  • Kørende har ubetinget vigepligt ved udkørsel fra en gågade.
  • Link til Gågaderegulativ

 

                

Sidst opdateret: 26.07.2018