Byfest, sportsstævne, cirkus og lignende

cykelløb

Hvis du har brug for at låne/leje et offentligt areal skal du søge om tilladelse. Det kan f.eks være til brug af pladser og torve, cirkus, vejfest, motionsløb eller lignende.

Når du har planlagt, hvilket areal du ønsker at låne/leje, skal du udfylde en ansøgning på virk.dk. Dette skal ske senest en uge før, du ønsker at bruge arealet.

Eksempler

  • Afspærring af veje
  • Bannere, plakater og skilte
  • Brug af pladser og torve
  • Cirkus
  • Film- og TV- optagelser
  • Motions- og cykelløb
  • Stadeplads
  • Udendørsservering/vareudstilling
  • Vejfest
  • Øvrige

Godkendelse 
Arrangementet skal godkendes, så det er trafiksikkerhedsmæssigt forsvarligt. Det er vejmyndigheden der godkender. Vejmyndigheden er Kommunen eller Vejdirektoratet.

Sagsbehandlingstid
1 uge.

Sidst opdateret: 11.06.2016