Veje - hvad skal jeg selv gøre?

Manglende retablering

På de følgende sider kan du læse om alle nedenstående emner

- Vinter

- Gravetilladelse / udførelse af ledningsarbejde

- Gågader

- Varekørsel i Viborgs gågader:

  • Muligheder for store køretøjer
  • Regler for varekørsel
  • Særlige tilladelser

- Klipning af beplantning

- Midlertidig skiltning

- Opstilling af container

- Opstilling af stillads

- Overkørsler

- Renholdelse af veje, stier og fortove

- Kommerciel servicevejvisning

Sidst opdateret: 14.09.2018