Veje og stier

Vej og sti

Park & Vej har opgaven med sikre fremkommelighed og trafiksikkerhed på kommunes veje

Vedligeholdelse

En del af at opretholde fremkommeligheden på veje og stier er vedligeholdelse. Eksempler på dette kan være at slaghuller i vejene fyldes med nyt asfalt, at græsrabatter klippes, striber og skilte fornyes, fortov renoveres, og at regnvand ledes bort fra vejen.

Giv os et tip

Du kan hjælpe os med at holde vejene sikre! "Giv os et tip", hvis du fx ser et hul i vejen, hvis beplantning forhindrer oversigten i kryds eller, hvis der ligger fortovsfliser med et spring på over 3 cm.

Vintertjeneste

Vintertjenesten er en af Park & Vejs større opgaver. Vintervagten er placeret på materielgården. Der er ca. 90 udkald på en normalvinter. Læs mere om Vinter her.

Arrangementer

Park & Vej hjælper til med afspærring og flagning på veje og stier til en række årligt tilbagevendende arrangementer. Heriblandt Heste- og kræmmermarked, Snapsting/Hærvejsmarch, Søndersøløb mv.

Sidst opdateret: 20.02.2019