Grønne områder og vandløb

Grønt område

Park & Vej har opgaven med at holde kommunens parker, bynære skove, naturområder og skovstier

Det overordnede mål

Målet med plejen er, at områderne fremstår pæne, rene og sikre at færdes i. På den måde får borgerne størst mulig glæde af vores fælles grønne arealer.

Parker og bynære skove
Driften af Viborg Kommunes parker og bynære skove er en af Park & Vejs kerneopgaver. Du kan læse mere om parkerne her: Skove og parker

Naturpleje
Den naturpleje, som Viborg Kommune udfører på privatejede, fredede områder samt på kommunens egne arealer, foretages i stor udstrækning af Park & Vej. Du kan læse mere om naturpleje her: Mose, hede og andre arealer

Vandløb
Park & Vej har opgaven med at vedligeholde de små kommunale vandløb samt Simested Å (Sdr. Borup til Fjorden), Fiskbæk Å (Ravnstrup til Fjorden), Jordbro Å (Stoholm til Fjorden), Karup Å og Non Mølle Å med Spangsund. Læs mere om vandløbene her: Søer og vandløb

Formålet med vedligeholdelse af vandløbene er at sikre, at der skabes optimale forhold for åens naturlige forløb, så der skabes gode vilkår for fisk og planter.

Sidst opdateret: 12.02.2019