Klipning af beplantning og træer på offentlige arealer

Der er visse retningslinjer for fældning og beskæring af træer på offentlige arealer i Viborg Kommune

De bymæssige træbeplantninger og enkeltstående træer ønskes så vidt muligt bevaret. Dette gøres for at fastholde og styrke et grønt miljø i byerne.

Behandling af henvendelser
For at sikre ens behandling af henvendelser omkring beplantning, tages der udgangspunkt i følgende:

 • Der laves en faglig vurdering af træart, alder, sundhed, placering, æstetik og funktion.
 • Det vurderes, om træet / beplantningen forårsager gener eller er til fare for den pågældende grundejers ejendom og sikkerhed.
 • Det undersøges, om træet / beplantningen er underlagt planmæssige (f.eks. lokalplaner og byplanvedtægter) eller lovgivningsmæssige forhold (f.eks. Hegnsloven og Skovloven).
 • Det vurderes, om en eventuel beskæring eller fældning indgår i den normale drift af området.

Afvisning af henvendelser
Ønske om beskæring og fældning af træer imødekommes som udgangspunkt ikke, hvis årsagen alene er:

 • Manglende udsigt. 
 • Skygge på grunden.
 • Nedfaldne blade, kviste og frø på hustage og i haver.
 • Træers afsondring af harpiks og safter.
 • Antenne- og parabolforhold.

Imødekommelse af henvendelser
Anmodning om beskæring eller fældning imødekommes, hvis der er fare for mennesker eller væsentlige materielle værdier, såsom:

 • Risikotræer, der er medtaget af råd og er i fare for at vælte. 
 • Skader på murværk, der med tydelighed er forårsaget af træer.
 • Ødelagte belægninger forårsaget at rødder, der ikke kan oprettes og udbedres ved at raspe rødderne eller omlægge belægningen.

Genplantning
Der foretages så vidt muligt genplantning på baggrund af et konkret skøn. 

Hegnsloven
Hegnsloven skriver, at udhængende grene, der rager ind over en grundejers ejendom, gerne må tilbageskæres til skellinje. På en sådan måde at man kan færdes på sin matrikel uden at være generet af offentlig beplantning.

Løbende drift
Der foretages løbende gennemgang og drift af kommunes grønne områder og vejarealer. I den forbindelse vil  kommunens træer og beplantningers tilstand blive vurderet. Således imødegås kritiske forhold vedrørende træer.

Hærværk tolereres ikke
Viborg Kommune vil ikke acceptere hærværk og selvtægt på kommunens træer. Den skyldige, som har forårsaget hærværket, vil kunne pålægges erstatningsansvar. Det vil ske ud fra de gældende normer for værdisætning af træer, som udarbejdet af Forskningscentret for Skov og Landskab.

 

Sidst opdateret: 20.09.2015