Veje - hvad gør kommunen?

Billede af vej

Kommunen rydder sne, salter og gruser på alle kommunale veje, cykelstier og parkeringspladser.
Først ryddes de største og vigtigste veje. Derefter ryddes de mindre veje, stier og parkeringspladser.

Det er muligt at følge snerydning og saltning på vintertrafik.dk

Sådan prioriteres vintertjenesten

  • Trafikveje holdes farbare hele døgnet.
  • Større lokalveje i byer, lokalveje på landet, busruter, større p-pladser og gågader tilstræbes holdt farbare kl. 06.00-22.00.
  • Lokalveje i byer og mindre lokalveje på landet tages til sidst, og kun indenfor normal arbejdstid.
  • Stier og fortove, hvor kommunen har forpligtigelsen, tilstræbes holdt farbare kl. 07.00-18.00.
  • Rekreative stier og turiststier i åbent land tages til sidst og kun indenfor normal arbejdstid.
    Statsveje

Vejdirektoratet foretager vintervedligeholdelse på statsvejene.

Sidst opdateret: 09.02.2019