Sagsbehandlingstid - hvad er det?

Illustration af sagsbehandlingstid

Tiden der går fra vi modtager din ansøgning, til du får tilladelse eller afslag

Forklaring til sagsbehandlingstider
Sagsbehandlingstiden er den tid der går fra ansøgning til tilladelse/afslag.

De oplyste sagsbehandlingstider på hjemmesiden er vejledende. Når du ansøger Viborg Kommune, modtager du en kvitteringsskrivelse med en forventet sagsbehandlingstid, der kan være kortere eller længere end den vejledende.

Sagsbehandlingstiden regnes fra den dag, vi har modtaget alle de nødvendige oplysninger til sagen. Hvis en ansøgning kræver partshøring eller inddragelse af andre myndigheder vil sagsbehandlingstiden afhænge af dette.

 

Sidst opdateret: 02.08.2017