Vejarbejde i Viborg Kommune

Vilhelm Ehlerts Alle og Hærvejen

Planlagte vejarbejder i Viborg Kommune.

Ny rundkørsel ved krydset Vinkelvej/Søndersøvej

I forbindelse med udstykning af nyt boligområde i Arnbjerg, skal der etableres en ny rundkørsel for vejbetjening af området.

Rundkørslen etableres umiddelbart sydvest for eksisterende kryds vinkelvej / Søndersøvej.

 

Anlægsarbejdet udføres i perioden fra 16/4 til 22/6.

Eksisterende veje i området vil blive omlagt i anlægsperioden.

  

  

 

 

 

 Se Banebyens anlægsaktiviteter

Sidst opdateret: 12.03.2018