Trafiktal

Oversigtskort

På kortet kan du se trafiktal for de sidste 5 år i kommunen

Når man har åbnet kortet er det muligt at vælge, om man vil se årsdøgntrafikken (beregnet gennemsnitlig trafik for et døgn), eller gennemsnitshastigheden for den pågældende trafiktælling.

Se trafiktal

Sidst opdateret: 09.08.2018