Trafiksikkerhed

Her finder du informationer om Viborg Kommunes indsats til fremme af trafiksikkerheden i kommunen.

Viborg Kommune forbedrer de fysiske forhold på ulykkesbelastede veje, gennemfører trafiksikkerhedskampagner, og gennemfører trafiksikkerhedsrevision ved nye vejanlæg og ombygning af eksisterende vejanlæg, så disse lever op til den nyeste viden om trafiksikkerhed.
Sidst opdateret: 08.03.2017