Trafikplan for Viborg midtby

Byrådet har vedtaget en trafikplan for Viborg midtby. Trafikplanen tager udgangspunkt i Viborg Midtbyplan, og omhandler blandt andet:

  • Vejnettet – Ny vej i banegraven, nye cykelstier samt ny vej- og stistruktur både på Kaserneområdet og i Banebyen
  • Kollektiv trafik – Placering af bybusterminal og nyt rutenet
  • Parkering – P-henvisningssystem, nye P-pladser, ny centerring og p-søgering
  • Fredeliggørelse af Middelalderbyen – Ensretning, gågadezone og nedlæggelse af parkering på Nytorv

Trafikplan

Vejnettet

Parkering

Cykeltrafik

Kollektiv trafik

Fodgængere og handelsliv

Visionsseminar

Sidst opdateret: 20.03.2018