Modulvogntog

Modulvogntog

Virksomheder kan i dag benytte modulvogntogsnettet på statsveje og enkelte kommuneveje i Viborg Kommune

Viborg Kommune kan være behjælpelig med at få virksomheder, der ligger langs kommuneveje, forbundet med modulvogntogsnettet på statsvejene.

Ansøg som virksomhed

Hvis en virksomhed ønsker at blive forbundet med modulvogntogsnettet via kommuneveje, skal man bruge ”Virksomhedsordningen” (se link nederst). Det er en procedure, hvor virksomheden sender den ønskede rute til Viborg Kommune, der videresender ønsket til Vejdirektoratet, som så screener vejnettet for, hvilke kryds der skal ombygges, for at ruten kan godkendes til modulvogntog. Herefter vurderer Viborg Kommune, om udgiften til ombygningen skal afholdes af kommunen.

Fakta

Modulvogntog er lastbiler, der kan være op til 25,25 m lange, som kun må køre på et udvalgt vejnet, der primært er motorveje. Fra motorvejene er der lokale tilslutninger til transportcentre, havne og enkeltvirksomheder, hvor man kan aflæsse godset eller skille modulvogntogene ad, så de som almindelige vogntog kan køre videre på det almindelige vejnet.

Erfaringerne med modulvogntog er gode mht. miljøeffekter, driftsøkonomi og trafiksikkerhed.

Sidst opdateret: 28.04.2020