Stitunnel under Aarestrupvej i Karup

Viborg Kommune etablerer stitunnel under Aarestrupvej i Karup

Viborg Kommune påbegynder nu anlægsarbejdet med etablering af stitunnel under Aarestrupvej i Alhedestiens tracé. Stitunnellen etableres for at skabe en mere tryg og sikker stiforbindelse mellem boligområdet ved Fasanvænget og den øvrige bydel, herunder skole- og børneinstitutioner. Stitunnellen vil desuden skabe en trafiksikker krydsning for de øvrige cyklister og gående på Alhedestien.

 

Anlægsarbejdet påbegyndes i uge 41 med omlægning af diverse forsyningsledninger, som er i konflikt med tunnelens placering. Herefter vil der blive udgravet til tunnelrøret som planlægges etableret i uge 44 og 45. Anlægsarbejdet forventes færdigudført primo december 2018.

 

I forbindelse med nedgravning af tunnelrøret vil Aarestrupvej være spærret, og der vil blive etableret midlertidig omkørsel ad Gl. Banevej i 2-3 uger. Alhedestien vil også være spærret i hele anlægsperioden og her etableres der omkørsel via Fasanvænget og Urfuglevænget.

 

 Se oversigtskort

 

Nærmere oplysninger om projekter kan fås ved henvendelse til ingeniør kaj Jensen, Trafik og Veje på tlf. 87875112

Sidst opdateret: 08.10.2018