Marsk Stigs Vej ved Søndermarksvej

Oversigtskort

Delvis lukning af rundkørsel på Marsk Stigs Vej ved Søndermarksvej

På Søndermarksvej mellem Marsk Stigs Vej og Guldblommevej og videre til Bulderby skal der etableres cykelsti og nyt fortov, dog skal kloaksystemet først fornyes på strækningen.

 

Renoveringen af kloakken starter i rundkørslen på Marsk Stigs Vej og derfor spærres den ene halvdel af rundkørslen midlertidig og der etableres lysregulering på Marsk Stigs Vej.

 

Den delvise lukning af rundkørslen starter onsdag den 15. maj 2019 fra kl. 9:00 og rundkørslen forventes genåbnet ved udgangen af maj måned (slutning af uge 22). Arbejdet ved rundkørslen vil lokalt kunne give ophobning af trafikken.

 

Søndermarksvej mellem Marsk Stigs Vej og Guldblommevej vil blive spærret for gennemkørsel frem til oktober måned. Der bliver omkørsel via Nellikevej og Primulavej til Guldblommevej og Bulderby.

 

Der bliver opsat skilte, som leder trafikanten frem til Bulderby. Desuden bliver bustrafikken også flyttet til Nellikevej i anlægsperioden.

 

Se kortbilag med vejlukninger

Sidst opdateret: 10.05.2019