Sct. Mathias Port i Viborg

Fornyet belægning i nedre Gravene og Sct. Mathias Port i Viborg

Den 6. august blev arbejderne for Sct. Mathias Port og Nedre Gravene igangsat.

Viborg Kommune påbegynder udskiftning af belægningen i Sct. Mathias Port og Nedre Gravene til brosten som i de øvrige gågader.

Entreprenøren Vils skal samtidig udføre gravearbejder for fornyelse af kloak, fjernvarme, el-kabler og telekabler.

Anlægsarbejdet startede den 6. august, og det forventes, at Mathias Port er færdig inden julehandlen. I den forbindelse vil der blive lukket for færdsel og trafik i Mathias Port i store dele af perioden.

Anlægsarbejdet for Nedre Gravene op til Vestergade forventes opstartet i foråret og med forventet færdiggørelse ultimo 2019.

Kontaktpersoner på opgaven vil blive:

Viborg Kommune, Dan Yding Hahn Rasmussen 87 87 51 10, dar@viborg.dk  (Bygherre)

Viborg Kommune, Anton Villadsen 87 87 51 14 av4@viborg.dk (Parkering, varekørsel)

Viborg Ingeniørerne, Benny Bjerre 40 94 02 90 btb@vibing.dk (Byggeledelse)

Vils, Henrik Ejlersen, 41 21 03 10  (Entreprenør, Entrepriseleder)   
                                    
Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte Dan Yding Hahn Rasmussen 87 87 51 10 eller alternativt byggeledelsen.

Vareindlevering:

Dette vil primært foregå fra Preislers Plads, Vendersgade og Dumpen. Mindre varebiler vil i det meste af perioden kunne komme til gågaderne udenom anlægsarbejdet.

 

 

Sidst opdateret: 09.05.2019