Fischers Plads

Ny Fischers Plads

Nyt p-hus og forplads på Fischers Plads.

Fischers Plads ombygges i 2020 med nyt p-hus og forplads. Du kan køre en tur i det nye p-hus i videoen. Detaljer i projektet kan ses her.

 

Ll. Sct. Peder Stræde bliver delvist spærret

 

Der skal hejses betonelementer ind på pladsen til de nye p-dæk på Fischers Plads.

 

Ll. Sct. Peder Stræde bliver derfor spærret for gennemkørsel fra den 6. august 2020 til den 28. august 2020. Du kan se kort over spærringen her.

 

Der bliver adgang til p-kælderen under Sct. Mathias Centret samt p-pladsen mellem Ll. Sct. Peder Stræde og Sct. Jørgens Vej fra rundkørslen ved hospitalet, mens der bliver adgang til øverste dæk på Fischers Plads fra St. Sct. Mikkels Gade.

Fischerstien er spærret

Fischerstien er spærret fra 22. juni til 3. juli. Fischerstien forbinder Fischers Plads med gågaden Sct. Mathias Gade.

Stien skal have en ny belægning. Belægningen bliver en brostensbelægning som i gågaderne. Belægningen i porten bliver dog ikke skiftet, da det er en fin ølandssten.

 

Man kan gå via Sct. Mathias Centret eller Ll. Sct. Peder Stræde til gågaden, mens stien er spærret.

  

Erstatningspladser

Mens projektet står på, vil der være færre p-pladser ved Fischers Plads. Der er lejet erstatningspladser på det tidligere Streetfood og på Preislers Plads. Læs mere her.

 

Projektet

Projektet strækker sig fra marts til november. Når projektet er gennemført, vil der være ca. 550 p-pladser i området ved Fischers Plads. Der er i dag ca. 380 p-pladser.

 

Der bygges både et nyt p-hus og en p-kælder. P-kælderen placeres, hvor der i dag er en rampe op fra p-kælderen under Sct. Mathias Centret til øverste p-dæk. Det nye p-hus bliver med interne ramper, som det kendes fra hospitalets p-hus.

 

Forpladsen foran Sct. Mathias Centeret omdannes, så det bliver en gågadezone med sivekørsel tilladt. Der opsættes bænke og beplantning, så der skabes et hyggeligt byrum ind til centret og gågaderne. Belægningen på Fischers-stien udskiftes til gågadebelægning.

 

Parkeringspladsen ændres på nogle punkter i forhold til i dag. P-båsene bliver 10 cm bredere end nu, og der bliver 4 store handicap p-pladser til minibusser. Der kommer også 5 el-ladestandere, og der forberedes for 75 flere.

 

Når projektet er færdigt, bliver der 3 timers parkering på Fischers Plads.

 

Støjende og støvende aktiviteter

Det kan desværre ikke undgås, at projektet medfører midlertidigt støjende og støvende aktiviteter. Læs mere her.

 

Sidst opdateret: 08.07.2020