Østre Omfartsvej ny cykelsti

Billede af arbejdet med ny cykelsti langs Østre Omfartsvej

Ny cykelsti på Østre Omfartsvej i Bjerringbro

Den 4. september startede arbejdet med den nye cykelsti på Østre Omfartsvej i Bjerringbro.

Projektet består af en ny cykelsti, der etableres ved siden af den eksisterende vej fra rundkørslen ved Busbjergvej, og hen til den eksisterende broforbindelse over Gudenåen.

På den 300 m. lange strækning anlægges der en 1,5 m. bred cykelsti på begge sider af vejen, der skal sikre at cyklister kan færdes sikkert.

I forbindelse med arbejdet etableres der regnvandsledninger til vejafvanding.
  
Anlægsarbejdet udføres af entreprenørfirmaet Svend E. Madsen og forventes færdigt ultimo 2019.
 
Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte Mads Bøgelund Larsen 87 87 50 15 eller Dan Yding Hahn Rasmussen 87 87 51 10

Sidst opdateret: 18.09.2019