Ny rundkørsel på Fabrikvej og cykelsti på Farvervej

Oversigtsbillede rundkørsel

Etablering af ny rundkørsel i krydset Fabrikvej/Gl. Skivevej samt ny cykelsti langs Farvervej

Krydset Fabrikvej/Gl. Skivevej er udpeget som en sort plet med flere registrerede uheld, og derfor anlægges en rundkørsel nu i dette kryds.

Derforuden skabes bedre og mere sikre cykelforbindelse fra den nye rundkørsel, og ind til Indre Ringvej idet der også etableres nye cykelstier på Farvervej.

Anlæg af den nye rundkørsel opstartes Mandag d. 11. maj 2020.

Arbejdet med den nye rundkørsel medfører, at der spærres for gennemkørsel på Farvervej samt spærring af Gl. Skivevej nord for Farvervej i en del af anlægsperioden.

Begge spærringer er indtegnet med grøn på oversigtskortet. Klik på kortet for at se det i større udgave.

Det betyder, at adgang til og fra Farvervej og hele erhvervsområdet her kun kan ske fra Indre Ringvej i krydset ved Rådhuset, som vist på kortet.

Spærringen vil vare i ca. 6 uger frem til ca. 19. juni 2020.

Lille billede af omkørsel

Runkørslen forventes færdig i juli 2020.

Anlæg af cykelstier på Farvervej opstartes i august og frem til oktober 2020.

Der kan i forbindelse med anlægsprojektet forventes midlertidigt støjende og støvende aktiviteter indenfor tidsrummet 07.00-18.00 på alle hverdage.

Entreprenøren er Skive Anlæg.

Baggrund

Den nye rundkørsel etableres idet det eksisterende kryds er udpeget som sort plet med uheld.

Politik

Link til de politiske sager:
Viborg Byråd den 18. december 2019

Viborg Byråd den 29. januar 2020

Teknisk Udvalg den 26. februar 2020

Projektleder

Dan Yding Hahn Rasmussen
Viborg Kommune
Tlf. 87 87 51 10
Mail: dar@viborg.dk

Sidst opdateret: 07.05.2020