Infrastruktur i Banebyen

Ny Infrastruktur i Banebyen i Viborg

 I forbindelse med ombygningen af det gamle industriområde ved Jernbanen i Viborg anlægges der nye veje og signalanlæg. Der laves bl.a. en ny gang og cykelstibro over jernbanen og over til Biblioteket på Vesterbrogade.
Broen bygges sammen med det nye Midtbyens Gymnasium og der laves elevatorer som kan benyttes ned til den eksisterende perron.
Der laves en ny vej i det gamle jernbanetracé gennem industriområdet. Denne benævnes Vilhelm Ehlerts Alle. Det er den som kan ses på ovenstående skitse. Vilhelm Ehlerts Alle udmunder i Indre Ringvej med et nyt signalanlæg.
Der laves en ny vejbelægning på den eksisterende Erik Glippings Vej.
Der laves mange nye spændende anlæg i Banebyen og på projekthjemmesiden kan man læse meget mere. Viborg Baneby
Sidst opdateret: 09.05.2019