Trafiksikkerhedsarbejde Gl. Århusvej

Gl. Århusvej september 2018

Fra mandag d. 22. oktober igangsættes trafiksikkerhedsarbejder på Gl. Århusvej.

Arbejdet består primært i at etablere en række midterheller og enkelte sideheller  på Gl. Aarhusvej.

Anlægsarbejdet forventes færdig i slutningen af 2019. I arbejdsperioden vil der blive skiltet med nedsat hastighed, for at sikre et sundt arbejdsmiljø for de folk der arbejder på vejen.

Hele strækningen fra sØnæs og næsten ud til rundkørslen ved Arnbjerg er udpeget som sortpletstrækning, idet der er observeret flere uheld på strækningen.

Den samlede vejbanebredde er 10 meter, hvilket er meget bredt. Disse forhold medvirker til, at der køres med for høj fart på strækningen og deraf uheld.

Vi vil gøre følgende for at nedbringe hastigheden:

  • Byzonetavlen flyttes ud syd for den nye rundkørsel ind til Arnbjerg og deraf bliver den maskimale hastighed sænket til 50 km/t.
  • Vi etablerer i alt ca. 10 midterheller på strækningen pr. ca. 150-170 meters mellemrum.
  • Der etableres et ”kaosareal” på midten af vejen, som har til formål at sikre den smalle køresporsbredde på 3,25 m.  Dette forventes at medvirke til, at hastigheden sænkes. Kaosarealet kan anvendes til at placere sig i, i forbindelse med svingning f.eks. ind til parcellerne langs vejen.
  • Krydset ved Søndersøvej afstribes bedre og optimeres sikkerhedsmæssigt.
  • Langs sØnæs og Sønæshave laves der heller i siden af vejen, for at muliggøre sideparkering. Dette har ikke været muligt at gøre på hele strækningen på grund af de mange indkørsler til parcellerne langs vejen.
  • Hellerne forventes at blive beplantet med træer og grønt, så vejens visuelle udtryk løftes mere hen imod en ”bygade”.

Entreprenøren er Svend E. Madsen.

Kontaktpersoner på opgaven vil blive:

Viborg Kommune, Dan Yding Hahn Rasmussen 87 87 51 10, dar@viborg.dk

 

 

Sidst opdateret: 09.05.2019